Preţ
180,000 EUR
Licitaţii bunuri în insolvenţă/faliment

Teren si constructii tip Balastiera

Suprafaţă Teren 4453 mp si constructii 564 mp MP
Descriere Imobilul denumit Trup 4 conform act de proprietate, situat în str. Poligonului nr. 1, Trup 4, Ploiesti, jud. Prahova,
ansamblu format din urmatoarele loturi:
- Teren în cota exclusiva în suprafa¿a din acte de 3113 mp, suprafa¿a masurata de 3113 mp, înscris în CF nr. 1896 a
Mun. Ploie¿ti, nr. cadastral 2526 împreuna cu construc¿iile :
C1 – Birouri cu Sc=106,48 mp, nr. cadastral 2526-C1
C2 – Birouri cu Sc=53 mp, nr. cadastral 2526-C2
C3 – Centrala termica cu Sc=7,8 mp, nr. cadastral 2526-C3
C4 – Balastiera cu Sc=405 mp, nr. cadastral 2526-C4.
- Teren în cota exclusiva în suprafa¿a din acte de 765 mp, suprafa¿a masurata de 765 mp, însris în CF nr.1896 a Mun.
Ploie¿ti, nr. cadastral 2530;
- Cota de ½ din dreptul de proprietate a terenului în suprafa¿a din acte de 1150 mp, înscris în CF nr.1896 a Mun.
Ploie¿ti, nr. cadastral 2526.
Pre¿ul de pornire este de 180.000 Euro (care nu include TVA), echivalent a 838.566 lei care nu include TVA.
Adresă str. Poligonului nr. 1, Trup 4, Ploiesti, jud. Prahova
Oraş Ploiesti, Prahova
Nume executor SP Real Casa Expert SPRL
Telefon executor 021.336.43.36
Dată licitaţie 28 Jun 2018
ID licitaţie 355595
Publicaţie de vânzare Descarcă (.pdf)
Eşti interesat de această licitaţie?
Contactează-ne folosind butonul alăturat!
Contact