Preţ
1,700,000 EUR
Licitaţii bunuri în insolvenţă/faliment

Sos. Fundeni - imobil cu functiuni mixte


Suprafaţă Teren - 2872mp; Constructie S+P+4 -4083mp MP
Tip Spaţiu comercial
An construcţie 2011
Destinaţie mixta(birouri, servicii, depozitare)
Descriere Activul este amplasat în Bucuresti, Sos. Fundeni nr. 74, Lot 2, Sector 2
Caracteristici fizice ale terenului:
o Suprafaţa terenului: S = 2872.56 mp
o Deschiderea la stradă: conform plan amplasament la Sos. Fundeni
o Dimensiuni: conform plan amplasament
o Topografie/relief: drept
o Formă: neregulata
o Acces: din drum public asfaltat – Sos. Fundeni
o Utilități publice disponibile:
 Reţea urbană de energie electrică: existentă (bransat); grup
electrogen rezerva;
 Reţea urbană de apă: existentă (bransat)
 Reţea urbană de termoficare: inexistentă – CTP si Chiller climatizare
 Reţea urbană de gaze: existentă (bransat)
 Reţea urbană de canalizare: existentă (bransat)
 Reţea urbană de iluminat stradal: existent
Regim de înălțime: S+P+3Er+4Er
Suprafețele construcției:
Spatiu administrativ Sc (mp) 656,18 Sd (mp) 4.149,55 Su (mp) 3.601,92
Spatiu depozitare - hala Sc (mp) 555,36 Sd (mp) 555,36 Su (mp) 482,07
TOTAL 1.211,54; 4.704,91; 4.083,9
Adresă Sos Fundeni nr.74
Bucuresti, Sector 2
Detalii licitații Dată licitaţie: 30.06.2021
ID licitaţie: 345933
Date contact executor judecătoresc AvertCO Restructurare Recuperare IPURL
Telefon: 0724377694
Email: office@avertco.ro
Eşti interesat de această licitaţie?
Contactează-ne folosind butonul alăturat!
Contact