Termeni şi condiţii folosire site vanzari.brd.ro

 

Continutul si elementele de grafica ale site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) apartin BRD - Groupe Société Générale SA.

BRD îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii site-ului nu pot ridica nicio obiectie cu privire la modificarile realizate.

Nicio informaţie prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii venind din partea BRD - Groupe Société Générale. Acest site nu contine sfaturi sau recomandari cu privire la nici un domeniu de activitate, informaţiile conţinute nefiind un fundament pentru investiţii, iniţierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora sau orice alte decizii. Astfel banca nu poate fi responsabila pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce si utiliza informatiile continute pe site numai in interes personal. Orice utilizare a continutului site-ului de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al BRD - Groupe Société Générale SA. Astfel, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia. BRD - Groupe Société Générale SA isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca prevederile de mai sus.

Orice comunicari sau materiale pe care le transmiteti pe acest Site, precum intrebari, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidentiale si neprotejate de drepturi de proprietate intelectuala determinate. Deşi obiectivul nostru este de a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, Banca nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori sau omisiuni cu privire la informatiile furnizate, cu toate că Banca va depune toate diligenţele pentru remedierea acestora. In acest sens, Banca nu poate fi tinuta responsabila pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului. Cu scopul de a va raspunde mai bine nevoilor si intrebarilor dumneavoastra putem culege prin intermediul acestui site informatii care vor face scopul unei stocari si prelucrari electronice.

Utilizarea acestui site este in totalitate responsabilitatea dumneavoastra. BRD - Groupe Société Générale SA si societatile sale afiliate, sau orice alta parte implicata in conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau in legatura cu utilizarea acestui site sau a continutului sau. BRD - Groupe Société

Générale SA nu isi asuma nicio responsabilitate si nu va fi raspunzatoare pentru nicio dauna sau virusi care ar putea sa va infecteze computerul sau alte bunuri in urma accesarii sau utilizarii acestui site, sau descarcarii oricarui material, informatii, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Drepturile si obligatiile utilizatorilor site-ului si ale BRD - Groupe Société Générale SA, prevazute de “Termeni si Conditii”, vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana.